Strašák jménem pojištění

30.03.2022

Pojištění není úplně oblíbený produkt a to hlavně proto, že je spojováno s rizikem a nepříjemnými událostmi. Většina z nás si neuvědomuje nebo nechce uvědomovat dopady toho, když se nám nebo našemu majetku něco stane. Raději na ně nemyslíme. Ale tento přístup k ničemu nevede. 

Zkusme se raději podívat blíže na jednotlivé pojistné produkty, abychom porozuměli tomu, jak se správně a levně zajistit proti hrozícím rizikům :)

Pojištění nemovitosti:

v případě, že vlastníte nemovitost na hypoteční úvěr, pojištění nemovitosti sjednané určitě máte. Toto pojištění kryje škody na nemovitosti v případě požáru nebo třeba živelných událostí, apod. Na co je ale potřeba si dát pozor? Na limit pojištění, neboli hodnotu nemovitosti. Ta se totiž v čase mění, většinou roste a může se tedy stát, že dojde k podpojištění (pojištění bude na cenu nemovitosti při pořízení a ne na aktuální hodnotu). Je dobré tedy nechat nemovitost sem tam ocenit a upravit pojistnou částku. Proč je to důležité? Představte si, že jste pořídili nemovitost za milion a na tuto částku jí také pojistili. Za 10 let Vám vítr odnese střechu a škodu pojišťovna vyměří na 500 000,-, vzhledem k tomu, že hodnota nemovitosti již není 1 milion, ale 2 miliony, pojišťovna Vám může krátit pojistné plnění a vyplatit jen do výše 250 000,-.

Pojištění domácnosti:

Pojištění nemovitosti kryje škody na nemovitosti jako celku, ale nepokryje vybavení Vaší domácnosti. Pokud máte doma drahé vybavení, elektroniku nebo drahé kolo, je vhodné si zařídit i pojištění domácnosti a to na správnou částku. Toto pojištění také kryje například rozbití okna, poškození spotřebičů a nebo vodovodní škody.

Pojištění odpovědnosti (na blbost):

zatím jsme se bavili o pojištění našeho majetku, ale co když se nám nedopatřením podaří způsobit škodu jiné osobě nebo na cizím majetku. Například když vytopíte sousedy? Tyto škody jsou kryty z pojištění odpovědnosti. Je dobré pamatovat i na toto pojištění, obzvlášť když bydlíte v bytě nebo v domě, kde máte blízko sousedy. Toto pojištění také kryje újmu způsobenou provozem našeho majetku nebo škody způsobené domácím mazlíčkem.

Další variantou tohoto pojištění je tzv. Pojistka na blbost v zaměstnání. Ta kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při výkonu povolání - pád firemního notebooku, mobilu, ale i pochybení a případnou újmou při chybě, která způsobí firmě finanční ztrátu.

Povinné ručení (pro vozidla):

Toto pojištění je povinné ze zákona pro každého vlastníka motorového vozidla. Povinné jsou také minimální limity: 35mil/35 mil Kč. Co to znamená? Jsou to limity pro pojistné plnění na 35 mil Kč pro škody na zdraví a 35 mil Kč pro škody na majetku. Toto pojištění je vypláceno tomu, komu způsobíte škodu při dopravní nehodě. To znamená, že poškození a opravy na Vašem autě z tohoto pojištění kryté nejsou (k tomu účelu slouží havarijní pojištění). Na co si dát pozor u povinného ručení? Určitě limity. 35 mil Kč se zdá jako hodně peněz, ale není tomu tak. U závažných nebo řetězových dopravních nehod se tento limit může snadno překonat, zvláště pokud jsou i škody na zdraví osob. Všeobecně se doporučuje limit alespoň 50mil/50mil. Pojišťovny nabízí také limity 70/70, 100/100 nebo 250/250. Dále pak je dobré znát systém slev pojišťovny, tzv. Bonus/malus. To znamená, že za bezeškodní průběh se Vám počítají měsíce a dle toho Vám dává pojišťovna slevu na pojistném. Většinou dochází k přepočítání bezeškodních měsíců jednou ročně. Platí to ale ovšem i obráceně. Některé pojišťovny používají tzv. Malus systém a tedy dávají přirážku k pojistnému povinného ručení lidem, kteří mají časté pojistné události.

Můj tip k tomu pojištění je, pokud využíváte své vozidlo málo a najedete do 20 tis. Ročně, dá se jednat pojištění na bázi "jezdím málo, platím málo". Pojišťovna Vám poskytne výhodnější cenu podle Vašeho ročního nájezdu. Stačí při sjednání doložit fotografii tachometru a poté jednou ročně k datu výročí pojistky zasílat pojišťovně aktuální fotografii (pojišťovna sama zasílá upozornění na dodání fotografie). Dá se tak ušetřit nějaká ta kačka.

Havarijní pojištění:

toto pojištění se poskytuje u nových nebo novějších vozidel do určitého stáří. Pro starší vozidla není příliš výhodné. Kryje nám veškerá rizika spojená s vandalstvím, přírodními událostmi, poškození zvěří, krádež, ale také škody na vozidle při nehodě, kterou zaviníme my (na rozdíl od povinného ručení). Cena tohoto pojištění je poměrně vysoká a bývá zde sjednána Vaše spoluúčast. Nejběžnější spoluúčast je 5%/5000,-, ale používá se také 1%/1000 nebo 10%/10000. Znamená to, že v případě pojistné události se podílíme na úhradě škody do výše spoluúčasti. U menších škod se proto nevyplatí hlásit pojistnou událost, ale peníze uhradit z vlastní kapsy. Například pokud máte pojistnou událost za 4000,- (prasklá pneumatika), nevyplatí se toto řešit přes pojišťovnu pokud máte havarijní pojištění se spoluúčastí 5%/5000. Pojišťovna by Vám stejně plnila škodu až od 5 000,-.

Další důležitá věc, se kterou se moc nepočítá je to, že v případě, že čerpáte toto pojištění, jsou Vám odebírány bonusy za bezeškodní průběh a tím se Vám zdražuje cena povinného ručení. Pro koho je tedy pojištění vhodné? Určitě pro někoho, kdo je na autě závislý ať už pracovně nebo osobně. A také pro nové automobily. V případě, že máte vozidlo na úvěr nebo leasing, banka nebo leasingová společnost toto pojištění bude vyžadovat.

Životní pojištění:

Pokud máte hypotéku, tak toto pojištění určitě máte a možná si to ani neuvědomujete. Otázka ale je, zda je toto pojištění správně nastaveno a za správnou cenu. Hlavním cílem tohoto pojištění je pokrýt co nejdelší dobu života pojištěného a jeho rodiny v případě, že nastane pojistná událost. Mělo by krýt ta největší rizika jako je smrt nebo invalidita. Důležité je pojistit alespoň toho člena rodiny, který do domácnosti přináší nejvíce peněz, tedy rodina utrpí v případě výpadku tohoto příjmu nejvíce. Na limity tohoto pojištění se dá dívat různými způsoby. Mělo by pokrýt několik let života rodiny (běžné výdaje ideálně na 5 let) nebo doplnit příjmy rodiny, tak aby zvládala spolehlivě hradit své výdaje. Například když muž vydělává 30.000,- měsíčně a následkem úrazu nebo nemoci bude invalidní (3. stupeň), jeho invalidní důchod bude přibližně 17 000,-. Budeme tedy potřebovat z pojištění získat 13.000,- měsíčně na doplnění tohoto příjmu aby úroveň rodiny neklesla. Z této částky se potom bude počítat limit životního pojištění. V praxi bývá limit navázán na výši hypotečního úvěru a klesá spolu s tím, jak dochází k umořování hypotečního úvěru (což není úplně šťastné řešení, v případě, že rodina nezvyšuje své úspory nebo majetek). V minulosti bylo velmi oblíbené kapitálové životní pojištění nebo investiční životní pojištění, což jsou pojištění, která mají investiční složku a část měsíčního pojistného se zhodnocuje na kapitálových trzích. To znamená, že pokud klient nečerpá plnění z tohoto pojištění - nenahlásí žádnou pojistnou událost, je mu ke dni skončení pojištění vyplacená určitá částka. Proč to není dobře? Stejně jako většina kombinovaných produktů (např. Pračka se sušičkou), ani toto řešení není pro klienta nejefektivnější. Investování přes toto pojištění má velmi vysoké poplatky a pro klienty je tedy zbytečně drahé. Navíc, u kapitálového pojištění je garantovaný výnos (to znamená, že pojišťovna Vám garantuje, že nepřijdete o své vložené prostředky) a z tohoto důvodu investuje pouze do konzervativním produktů, jako jsou dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu. Tyto fondy Vám sice garantují, že o peníze nepřijdete, ale stejně tak Vám garantují, že neporazí ani inflaci a tudíž reálná hodnota Vašich investovaných peněz bude s velkou pravděpodobností nižší. Investiční životní pojištění tuto garanci neposkytuje, tudíž může investovat do dynamičtějších nástrojů, jako jsou fondy akciové (v případě, že si zvolíte dynamickou strategii). Tyto nástroje mají již výnosnost větší a s delším horizontem klesá riziko, ale stejně tak jsou účtovány velmi vysoké poplatky, které Vám smažou většinu výnosu. V případě, že toto pojištění ukončíte dříve než je smluvně dáno, dostanete zpět malou část investovaných peněz nebo dokonce vůbec žádné. Poplatky Vám spolknou téměř vše.

Můj skromný tip - nechte pojištění pojištěním a investujte do produktů, které jsou na to dělané :)

Cestovní pojištění:

Kdy se hodí tento produkt? Pokaždé, když se chystáte překročit hranice :)

Standardně se uzavírá na dobu určitou - na dobu Vašeho pobytu v zahraničí a kryje veškeré zdravotní úkony, storna zájezdu a také ztrátu Vašich kufrů. Toto pojištění bývá často opomíjeno a přitom je docela levné. Mnoho pojišťoven dokonce poskytuje slevu za sjednání online. Co se tedy reálně může stát, pokud se před cestou nepojistíte? No nemusí se stát nic a vy ušetříte pár stovek za cestovní pojištění. Ale pokud už se Vám něco stane, pěkně se Vám to prodraží. V zahraničí je poskytování zdravotní péče zpoplatněno a tyto úkony můžou jít až do výše několika stovek tisíc korun. Pokud se Vám například v zahraničí stane nehoda, která bude vyžadovat lékařský zásah, budete si muset toto ošetření uhradit ze svého. U tohoto pojištění je dobré sledovat jaké destinace jsou do tohoto pojištění zahrnuty a hlavně výluky pojištění a limity plnění. Pokud jste zvyklí využívat služby cestovních kanceláří, toto pojištění bývá většinou součástí zájezdu.

Pojištění kreditní karty:

toto pojištění stojí doslova pár desítek korun měsíčně. Mimo ztrátu karty často kryje také ztrátu věcí osobní potřeby, jako je například mobil, dioptrické brýle nebo peněženka s hotovostí a doklady. Opět je potřeba si dát pozor n výluky u tohoto pojištění, ale za mě je to dobrý způsob jak si pojistit věci každodenní potřeby.

A ještě pár tipů na závěr:

  • V případě hlášení pojistné události se vždy nejprve obraťte na svého poradce. Proč je to důležité? Poradce má více zkušeností s hlášením událostí a pomůže Vám vyplnit všechny formuláře, tak aby jste neměli problém s plněním pojišťovny. Je hodně případů, kdy pojišťovna neplnila kvůli nějaké drobnosti ve formulaci pojistné události. Jsou to maličkosti, které nemůže normální člověk vědět, ale Váš poradce je na to proškolen a zná postupy pojišťoven. Koneckonců je tady od toho, aby Vám byl oporou a pomohl řešit jakékoliv životní situace.

  • Pokud dojde k nějaké zásadní změně ve Vašem životě (výrazně zvýšení platu, pořízení dalšího dítěte, pořízení majetku apod.) měli se obrátit na svého poradce a aktualizovat pojištění, tak aby dokázalo spolehlivě pokrýt Vaše aktuální rizika a nedošlo k podpojištění.

  • Uvádějte pravdivé informace pro pojišťovnu. Pokud trpíte zdravotními problémy, uveďte je do dotazníku. Jsou pojišťovny, které Vám tyto problémy dají do výluk, ale také pojišťovny, které Vám budou pouze krátit pojistné plnění (dostanete část peněz) v případě pojistné události, související s tímto zdravotním problémem. V případě, že ale tyto problémy zatajíte a likvidátor pojišťovny to zjistí při zkoumání Vašich zdravotních záznamů, můžete mít s pojišťovnou problém.

  • Nepojišťujte kraviny. Není důležité mít pojištěno vše a zbytečně vyhazovat tisíce oknem. Soustřeďte se pouze na ty největší a nejdražší rizika. Na ty, které v případě, že nastanou, dokáží opravdu negativně ovlivnit Váš život na dlouhou dobu. Menší a "levnější" škody můžete pokryt z vlastních úspor. Pojistit lze dnes opravdu všechno, je to business. To ale neznamená, že to všechno potřebujete. Zkuste se zamyslet a kriticky zhodnotit Vaše vlastní rizika a adekvátně se proti nim zajistit. Se správným nastavením limitů a s výběrem vhodného produktu a pojišťovny Vám pomůže Váš finanční poradce.