10 kroků k překonání strachu z chudoby

28.05.2022

Dnes se podíváme na 10 kroků k překonání strachu z chudoby z knihy Myšlením k bohatství pro ženy od Sharon Lechter, která vychází z originálu Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla. 

Jaké jsou vůbec příznaky strachu z chudoby? Jak jej můžeme poznat?

 • LHOSTEJNOST - nedostatek ctižádosti,
 • NEROZHODNOST - tendence vyčkávat jak to "dopadne", nebo přenechat rozhodování na jiných,
 • POCHYBNOSTI - většinou se projevují výmluvami, které mají vysvětlit vlastní neúspěch,
 • OBAVY - obvykle vyústí v hledání chyb u druhých, 
 • PŘEHNANÁ OPATRNOST - zvyk hledat ve všem negativní stránku,
 • OTÁLENÍ - zvyk odkládat na zítra to, co mělo být uděláno dnes.


Strach z chudoby patří spolu se strachy z kritiky, o zdraví, ze ztráty lásky, stáří a smrti k šesti démonům strachu, na které je třeba si dát pozor podle Napoleona Hilla. Se strachy se dá naštěstí pracovat a my se teď podíváme, jak na to:

 1. Stanovte si finanční cíle...požádejte o pomoc finančního poradce.
 2. Získejte finanční vzdělání. S hlubším vzděláním budete mít menší strach.
 3. V  oblasti finančního zabezpečení nespoléhejte na nikoho jiného, například na manžela nebo partnera/partnerku.
 4. Utrácejte míň, než vyděláváte - opravdu je to tak prosté!
 5. Založte si nouzový fond.
 6. Pusťte se do investování - začněte pomalu a postupně přidávejte.
 7. Věnujte pozornost každodennímu hospodaření s penězi, mluvte o tom s partnerem/partnerkou.
 8. Sledujte zůstatky na účtech a pracujte na tom, aby byly co nejvyšší.
 9. Neutrácejte peníze jen proto, abyste se cítili dobře
 10. Poučte se ze svých finančních omylů. 


Jaký je Tvůj postup na zvládání strachu? Dej mi vědět 😊